Linh hồn sân khấu Dù Kê

Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer Nam Bộ – một thể loại kịch hát dân gian đã tồn tại hơn thế kỷ nay. Tuồng tích biểu diễn của Dù Kê được rút ra từ các trường ca của Ấn Độ. Những truyền thuyết, huyền thoại dân tộc… đồng thời còn sử dụng…