Đặc sắc điệu mó cá trống quân Đức Bác

Hát Trống quân là loại hình sinh hoạt âm nhạc dân gian đặc sắc, được coi là “đặc sản” văn hóa của người dân Đức Bác, huyện Sông Lô. Dân ca Trống quân Đức Bác được mài giũa, chắt lọc qua nhiều thế kỷ và có giá trị nghệ thuật rất lớn.

Linh hồn sân khấu Dù Kê

Nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer Nam Bộ – một thể loại kịch hát dân gian đã tồn tại hơn thế kỷ nay. Tuồng tích biểu diễn của Dù Kê được rút ra từ các trường ca của Ấn Độ. Những truyền thuyết, huyền thoại dân tộc… đồng thời còn sử dụng…