Người Churu – Độc đáo nghề đúc nhẫn “Trống  – Mái”

Theo phong tục của người Churu, trong lễ cưới, cô dâu – chú rễ trao cho nhau chiếc nhẫn bạc se duyên. Đó là chứng vật cho cuộc hôn nhân, nếu sau này bên nào bội ước hoặc ly hôn thì sẽ bị phạt nặng. Họ quan niệm, nhẫn bạc cũng có linh hồn và chính sự thiêng liêng đó mà mỗi khi trai gái đã trao nhẫn bạc cho nhau thì gắn bó với nhau suốt đời, hiếm đôi chia tay.

Advertisements