An ban vua tren chau ban trieu Nguyen.3

Đặc sắc bút tích các Hoàng đế trên châu bản triều Nguyễn

Một đất nước có tư liệu di sản lịch sử được khu vực hay thế giới công nhận, mặc nhiên xem như tính pháp lý quốc tế đã công nhận, khẳng định nền văn hóa, tính chủ quyền của dân tộc ấy trong bề dày lịch sử. Dân tộc ấy có quyền tự hào về…