Nu cuoi rang den

Nụ cười màu đen

Vùng đất Hòa Bình được xem là cái nôi của người Việt cổ, nơi tập trung nhiều dân tộc sinh sống. Huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình có số người dân tộc Tày chiếm khoảng hơn 99% của toàn tỉnh. Người Tày ở Đà Bắc cư trú quần tụ theo các bản, làng ven…

kenua

Huyền thoại Kẻ Nưa

 “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng là tì thiếp người ta”. Câu nói khảng khái này đã in sâu vào tâm thức bao thế hệ người dân…

Thú chơi tem ở Huế

Sưu tập tem là một thú chơi bao gồm sưu tầm tem thư và những vật phẩm liên quan. Nguyên tắc tem là không tái bản, vì vậy lâu dần nếu không sưu tập và cất giữ, con tem sẽ bị mất đi. Từ đó, bộ môn sưu tập tem đã ra đời và trở…